Transparent företag

Byggebo AB är ett transparent företag där moral och etik alltid sätts i främsta rummet. Och av just den anledningen har bostadsföretaget inrättat en visselblåsarfunktion. Det innebär att medarbetare, leverantörer eller andra personer med insikt i verksamheten kan anmäla olika former av missförhållanden – utan att riskera att deras identiteter röjs.

Medarbetare eller andra intressenter ska alltid känna sig trygga i samband med anmälan om oegentligheter eller missförhållanden, som exempelvis mutor, korruption, miljöbrott, finansiella bedrägerier samt allvarliga former av diskriminering, mobbing och rena trakasserier.

Interaktiv Säkerhet fungerar som externt ombud för Byggebos visslarfunktion och vidtar vid anmälan de åtgärder GDPR kräver. Interaktiv Säkerhet tar emot och registrerar alla ärenden så att anmälaren har möjlighet att förbli anonym mot Byggebo. Dessutom fungerar Interaktiv Säkerhet som en viktig kommunikationskanal mellan utredare och uppgiftslämnare. Däremot utreder Interaktiv Säkerhet inte anmälan. 

De personer som omfattas av visselblåsarfunktionen är företagsledning samt nyckelpersoner som ekonomichef och marknadschef. Visselblåsarfunktionen är inte till för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Synpunkter av den karaktären anmäls och hanteras via Byggebos ordinarie rapporteringsvägar: telefon, samtal med bovärd, företagsledning eller via mejl, info@byggebo.se 

Klicka på länken nedan om du vill anmäla missförhållanden eller oegentligheter inom Byggebos organisation.

Du kommer då till en webbsida som hanteras av Interaktiv Säkerhet. Där kan du göra en anmälan via ett formulär eller genom att skicka e-post med din anmälan. Det är också möjligt att ringa till Interaktiv Säkerhet, vardagar 08.00-16.30. Tel: +46 774 103 640. Ett annat alternativ är att skicka brev med din anmälan till: Interaktiv Säkerhet
Norrgatan 10, 432 41 Varberg. Märk kuvertet med "Byggebo"


Klicka vidare till Byggebos visselblåsartjänst