Omfattande hållbarhetsarbete

Det är Byggebos intention att starkt medverka till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, allt med tanke på kommande generationer.

Därför var det en självklarhet för företaget att sluta upp under den centrala kampanjen ”klimatinitiativet”. Uppropets ambition är att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att Byggebo ska vara fossilfritt och att energianvändningen ska minska med 30 procent fram till 2030.

En viktig del i miljöarbetet är att bostadsföretaget sedan flera år är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Det har bland annat utmynnat i att maskiner och fordon har konverterats till en miljövänlig fordonspark. Men också genom att en omfattande energieffektivisering har genomförts i fastighetsbeståndet. Till detta ska läggas att samtliga fastigheter är anslutna till fjärrvärmesystemet.

Ytterligare ett steg mot en bättre miljö är att Byggebo förbereder individuell mätning och fakturering av vatten/varmvatten. Något som kan ge stora besparingar för såväl miljö, bostadsföretag och den enskilde hyresgästen.