Huskurage

Huskurage mot våld i hemmet

Alla boende Byggebos fastighetsbestånd ska ha rätt att leva utan oro och rädsla för våld. Därför förväntas grannar agera och visa civilkurage vid oro och misstanke om pågående våld i närområdet. Att agera i samband med misstanke om våld i trappuppgången eller i den fastighet du bor kan vara helt livsavgörande.

Byggebo har därför antagit policyn ”Huskurage”, som ska hjälpa grannar att agera och förhindra våld i nära relationer. Med hjälp av Huskurage vill företaget bidra till ökad trygghet inom fastighetsbeståndet.

Så här kan du agera vid oro och misstanke om våld i närmiljön.

Ring på hos grannen för att höra efter hur allt är, om allt är bra

• Vid behov ta hjälp av annan granne. 

• Ring störningsjouren. 

• Ring polisen – och kontakta alltid polisen i första hand
vid hotfulla och akuta situationer.

Läs mer www.huskurage.se