Byggebos styrelse

Nomineringen och fördelningen av de politiskt tillsatta ledamöterna i Byggebos styrelse görs med utgångspunkt från den valtekniska samverkan som finns mellan de olika partigrupperna.

Styrelsen består av:

Frida Bergvall (S)
Lis Lyrbo (S)
Ylva Alexandersson (M)
Pasquale Razzano (M)
Pontus Welin (L)
Michael Erlandsson (SD)
Lena Granath (V)

Johan Andre (Representant från fackförbundet Vision)
Johan Svenzén (Representant från Fastighetsanställdas förbund)