Byggebos styrelse

Frän vänster: Torbjörn Olsson, Maria Edner, Per-Eric Ericsson, Benoni Ingelsjö, Frida Bergwall, Anders Stenberg, Michael Erlandsson, Pontus Welin, Johan André och Johan Svenzén.

 

Nomineringen och fördelningen av de politiskt tillsatta ledamöterna i Byggebos styrelse görs med utgångspunkt från den valtekniska samverkan som finns mellan de olika partigrupperna

De opolitiskt tillsatta ledamöterna utses av kommunstyrelsens presidie. Målsättningen är att skapa en bred styrelsesammansättning med kompletterande kunskaper. Ledamöterna ska vara väl förankrade i kommunen och jobba aktivt med bolagets utveckling.