Byggebos styrelse

Bostadsföretaget Byggebo fick i april 2019 en ny styrelse, från vänster: Torbjörn Ohlsson (opolitisk), Maria Edner (opolitisk), Per-Erik Ericsson (opolitisk), Benoni Ingelsjö (vd), Frida Bergvall (ordförande, s), Anders Stenberg (m), Michael Erlandsson (sd), Pontus Welin (l) och Soili Wigren (arbetstagarrepresentant).

Nomineringen och fördelningen av de politiskt tillsatta ledamöterna i Byggebos styrelse görs med utgångspunkt från den valtekniska samverkan som finns mellan de olika partigrupperna. Det innebär att S och M har två mandat, SD ett mandat samt V, L, C och KD delar på ett mandat.

De opolitiskt tillsatta ledamöterna utses av kommunstyrelsens presidie. Målsättningen är att skapa en bred styrelsesammansättning med kompletterande kunskaper. Ledamöterna ska vara väl förankrade i kommunen och jobba aktivt med bolagets utveckling.