Bra organisation

Ordning och reda, flexibilitet, korta beslutsvägar och väl motiverade medarbetare.

Några ord som väl beskriver Byggebo ABs stabila och effektiva organisation, som totalt består av 40 medarbetare.

Företagets positiva utveckling har gett eko i hela branschen. På kort tid har antalet felanmälningar minskat från 12 000 till 2 300. Något som beror på en offensiv satsning på underhåll och fastighetsbevarande underhåll. Kostnaden, 400 miljoner kronor, har Byggebo finansierat med egna medel. Att bostadsföretaget uppvisade landets lägsta hyreshöjning inför 2020, 0,99 procent, är ytterligare en fjäder i hatten.

Revisionen av företagets ISO-certifieringar understryker att organisationen fungerar bra. ISO-certifieringar sker på tre olika områden. ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och ISO 45001 (ersätter OHSAS) för arbetsmiljö. Sammantaget utgör certifieringarna ett kvalitetsledningssystem som stärker ledningsarbete, strategi och leveransförmåga.

 Kvalitetsledning handlar också om att få nöjda kunder och en kostnadseffektiv verksamhet genom att engagera chefer och medarbetare. ISO 9000-seriens standarder är kraftfulla verktyg i arbetet med att bygga upp, utveckla och förbättra verksamheten oavsett organisationens storlek och verksamhetsinriktning.

Klicka på bilden för större version