Byggebos ledningsgrupp

Utifrån ägaren Oskarshamns kommun och styrelsens ambitioner sätter Byggebos ledningsgrupp upp ramar och riktning för organisationen. Ledningsgruppen har fokus på vad som ska göras – och vad övriga medarbetare ska göra.

Byggebos ledningsgrupp verkar och ansvarar för att företaget ska ha en effektiv utveckling i framtiden. Detta genom att ta strategiska beslut som påverkar företagets olika verksamhetsområden på ett positivt sätt.

I en ledningsgrupp ska nyckelpersoner från olika delar av verksamheten representeras, allt för att besluten ska baseras på en realistiskt helhetsbild.

Lite beroende på hur organisationen är uppbyggd kan en ledningsgrupp ha olika ansvarsområden. Ibland fungerar gruppen verkställande. Då är hela gruppen ansvarig för att saker och ting genomförs.

I andra fall fungerar ledningsgruppen rådgivande och arbetar med att hålla chefen, den verkställande direktören, informerad om de olika verksamhetsområdena. Den verkställande direktören blir då ensam ansvarig för de beslut han eller hon tar.

 

Byggebo ABs ledningsgrupp från vänster: Marcus Kroner, förvaltare yttre förvaltning, Benoni Ingelsjö, verkställande direktör, Sara Nordh, ekonomi- & administrationschef, Fredrik Larsen, teknik- & förvaltningschef och Mikael Nyquist, förvaltare inre förvaltning.