Tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse

Byggebo står bakom den här webbplatsen. Bostadsföretaget vill att så många som möjligt ska kunna ta del och använda sig av hemsidan:  www.byggebo.se

Det här dokumentet beskriver hur www.byggebo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till Byggebo så att de kan åtgärdas.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Företaget är medvetet om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Byggebo har bland annat filmer på webbplatsen som inte är textade. Företaget ska texta alla nya filmer som läggs upp på webbplatsen, när det är möjligt. Det finns också pdf-dokument på hemsidan som inte är tillgänglighetsanpassade, de är enbart inskannade dokument.

I delar av Byggebos hemsida, under ledigt och mina sidor, finns information som tillhandahålls av extern leverantör som levererar vårt affärssystem. Dessa delar på webbplatsen ansvarar leveran­tören för. Av den anledningen åberopar Byggebo undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 §,  lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för stora delar av innehållet på den delen av webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte
kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.byggebo.se i något annat format än det som webbplatsen erbjuder ska du kontakta Byggebo.

Du kan kontakta Byggebo via:

E-post: info@byggebo.se

Telefon: 0491-88800

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Byggebo strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela Byggebo så det finns möjlighet att avhjälpa bristen.

Du kan kontakta Byggebo på:

E-post: info@byggebo.se

Telefon: 0491-88800

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.