Årsredovisningar

Under de senaste åren har bostadsföretaget Byggebo gjort en smått fantastisk resa. En ekonomi i gungning har stabiliserats för att i dag vara mycket god. Något som inte minst understryks av att Byggebo egenfinansierade hälften av kostnaden för 200-miljonersprojektet Gripen i centrala Oskarshamn.

Anmärkningsvärt är också att företaget under den aktuella perioden har egenfinansierat långsiktigt fastighetsbevarande underhåll för drygt en halv miljard kronor.

Ta del av Byggebos senaste årsredovisningar: