Viktigt underhåll

Generellt håller Byggebos fastighetsbestånd hög standard. Och ytterligare förbättringar är planerade under de närmaste åren.

Under de senaste åren har mycket krut lagts på fastighetsbevarande underhåll. Drygt 300 miljoner har företaget investerat med hjälp av egna medel. Och att det är en välinvesterad summa råder det inte någon tvekan om. Antalet felanmälningar har minskat drastiskt. Något som innebär att kostnaden för oförutsedda utgifter har pressats dramatiskt. Det fastighetsbevarande underhållet är alltså en faktor som påverkar hyrorna i positiv riktning.