Påverka ditt boende

Byggebos hyresgäster har ett utmärkt instrument till sitt förfogande för att skapa ytterligare trivsel och trygghet i boendet. LiveSteps är ett unikt mätsystem som med kontinuitet tar temperaturen i hela fastighetsbeståndet.

Mätsystemet innebär att enkätundersökningar utförs med jämna mellanrum om och kring boende, service och trivsel. Förutom frågor om själva bostaden får hyresgästerna svara på hur de exempelvis ser på utemiljö, tvättstugor, säkerhet och trygghet.

Hyresgästernas synpunkter är mycket viktiga. Tack vare återkoppling kan Byggebo agera snabbt och med kraft eliminera det som upplevs som mindre bra. Det är dock av största vikt att inte enkäten skickas in anonymt eftersom det innebär att det inte går att återkoppla till den hyresgäst som upplever något problematiskt.

Enkäten kan genomföras på två olika sätt. Varje enskild hyresgäst får ett brev med en pappersenkät. Skicka tillbaka den ifyllda enkäten i det frankerade svarskurvetet eller svara på frågorna via en länk på internet.