Påverka ditt boende

Som hyresgäst hos oss har du ett utmärkt verktyg till ditt förfogande för att kunna vara med och påverka trivseln och tryggheten i boendet. LiveSteps är ett enkätundersökningssystem som innehåller frågor kring bland annat boendet, service, utemiljö, tvättstugor, säkerhet och trygghet.

Alla svar är viktiga då enkätsvaren ligger till grund för vårt förbättringsarbete och avi vill ha en aktiv dialog med våra hyresgäster för att kunna leverera det Bästa Boendet.

Enkäten skickas ut en gång per år, slumpvis i våra områden, via mail och vi är tacksamma om man svara på enkäten när man får den. Har du ingen mail-adress skickas den ut med posten. 

Tack för ditt svar!