Takbyte och balkongrenovering på Stengatan 16

Som ett led i att rusta upp fastigheten på Stengatan 16 kommer vi påbörja både takbyte och balkongrenovering.

Arbete kommer påbörjas v.35 och en ställning kommer då att byggas. Balkongerna behöver därför vara tomma v.36. Ställningen kommer sedan tas ner v.47. Om något ändras i tidsplanen kommer hyresgästerna få löpande information.

I samband med detta arbete kan det dagtid förekomma vissa ljud och byggtrafik kan ske kring fastigheten.