Rösta i “Medborgarmiljonen” för projekt i Kristineberg

Under 2023 har invånare i Kristineberg och Bockara lämnat in förslag, arbetsgruppen har utvärderat och under januari och februari 2024 röstar invånarna fram de förslag man vill ska genomföras. Förslagen genomförs sedan i dialog med berörda aktörer under året.  För varje område (ort, bygd eller stadsdel) finns max en miljon kronor och de tre förslag som får flest röster kommer att bli verklighet – förutsatt att budgeten inte överskrids. Skulle de tre förslag som får flest röster tillsammans kosta betydligt mindre än en miljon kronor är det upp till styrgruppen (KSAU) att besluta om att gå vidare med fler förslag.

 

Du kan rösta på följande förslag för Kristineberg

Friluftscen/Mötesplats, Kristinebergs centrum – cirka 200 000–250 000 kronor

Sittplatser/lugn plats i anslutning till friluftsscen/möteplats, Kristinebergs centrum – cirka 70 000–80 000 kronor

Konstgräs på fotbollsplan, nya mål, skolområdet – cirka 400 000–450 000 kronor

Temaplats, i anslutning till skolområdet – cirka 325 000-350 000 kronor. Mjuka mattor, sittplatser/tak, renovering och justering av befintliga redskap, cykelställ, ny färgsättning, basketkorgar, nya aktivitetsredskap med mera.

Utveckla och anpassa befintlig lekplats, Kristinebergs centrum 300 000–350 000 kronor

Utsmyckning, allmän plats, konstverk, färgspel eller liknande, Kristinebergs centrum cirka 400 000–425 000 kronor

 

Läs mer på Oskarshamns kommuns webbplats och rösta här.