Medborgarmiljonen – medborgarbudget i Oskarshamns kommun

Under 2023 börjar Oskarshamns kommun att använda medborgarbudget för invånarnas delaktighet i utvecklingen av sin ort eller stadsdel. I medborgarbudgeten finns en miljon kronor per ort eller stadsdel. Idéerna om hur pengarna ska användas omfattar i första hand fysiska förbättringar.

Under år 1, som är 2023, genomförs medborgarbudget i Bockara och Kristineberg. Invånarna kommer kunna lämna förslag under våren, både via oskarshamn.se, e-post, telefon, post eller genom att besöka offentliga platser som till exempel biblioteken.

Perioden för att lämna in förslag för Bockara och Kristineberg kommer att vara 3 april till och med 11 juni, och själva röstningen kommer att genomföras under hösten.

Kriterier

Förslag om hur medborgarbudgeten ska användas behöver uppfylla minst ett av kriterierna nedan:

  • öka engagemanget för bygden
  • bidra till ökad sammanhållning
  • göra en plats tryggare
  • göra en plats trivsammare
  • vara tillgänglig för en bredare målgrupp eller användas av så många som möjligt

Vi hoppas såklart det kommer in många förslag som kan utveckla Kristineberg!

Onsdagen den 10 maj hålls en idéträff på Kristinebergs fritidsgård mellan kl.15-17.

Läs mer och lämna förslag här