Information angående hyrorna för 2023

Byggebo och Hyresgästföreningen region Sydost har träffat en överenskommelse om nya hyror för 2023.

Efter beslut från Hyresmarknadskommittén har parterna enats om att hyrorna höjs 2023-01-01 med 5,0 %. Även tillval, förråd och bilplatser uppräknas med 5,0 %. Lägenheter med kallhyra (Trädgårdsgatan 20) samt presumtionshyra (Gripen) kommer att höjas med 2,5 %. Retroaktiv hyra för januari-mars 2023 kommer att delas upp på hyresavierna för april, maj och juni 2023.

Ovanstående innebär som exempel att en 2 ROK i Lyckan, Kristineberg som kostar 4 601 kr/mån får en hyresökning om ca 230 kr/mån.