Kundtidning

Bästa Boendet är Byggebos marknadstidning och kundtidning. Två gånger om året distribueras den ut till hushåll och företag i Oskarshamns kommun i en upplaga om cirka 14 000 ex. Tidningen beskriver vad som händer i fastighetsbeståndet och ger en fingervisning om hur hyresgästerna trivs. Två gånger per år kommer tidningen ut i en mindre upplaga som endast distribueras till företagets hyresgäster. Och av den anledningen är innehållet lite smalare.