Viktigt om tider

När det uppstår ett fel i en lägenhet ska du som hyresgäst anmäla felet till sin bovärd på 0491-888 88. Vissa enklare fel kan bovärden avhjälpa själv. Vanligast är dock att bovärden lägger in felanmälan i datasystemet och att sedan rätt reparatör får anmälan i sin hand.

Är du angelägen om att få kontakt med ”din” bovärd ska du ringa under telefontiden, som är mellan klockan 8.00 och 10.00. Naturligtvis kan du felanmäla eller ställa frågor om ditt boende
på andra tider men då är kanske inte just din bovärd tillgänglig utan du får kontakt med hans eller hennes bovärdskollegor. Oavsett vilket alternativ du väljer är telefonnumret alltid 0491-888 88.

Det går också bra att felanmäla på www.byggebo.se och logga in på ”mina sidor”, välj sedan ”mitt boende”.

Vid akuta fel som uppstår utanför kontorstid eller under helger är det även möjligt att felanmäla på telefon  0491-200 70.