Ventilationsarbeten i “Pluto-huset”, Södra Långgatan 22 & Slottsgatan 9-11

Vi har bytt ut två frånluftsaggregat i fastigheten och vi har även bytt spiskåporna inne i de lägenheter som berörs. De två frånluftsaggregaten är nu installerade och detta innebär att vi måste kunna hålla ett visst lufttryck för att få ett bra flöde. Därför behöver vi få in mer luft i lägenheterna och vi monterar nu tilluftsventiler med start 27/10.

Detta kommer innebära arbete både på insidan och utsidan av fastigheten och därför är det nu en ställning uppbyggd på innergården. Planen är att alla tilluftsventiler ska vara monterade v.46. Därefter ska en injustering och OVK genomföras som beräknas vara klar v.48.

Arbetet kommer framförallt genomföras av företagen EKS och BIM.

Boende i fastigheten behöver hålla koll i sina postboxar då företagen kommer avisera via brev om/när de behöver komma in i lägenheterna.