Starkt resultat för 2020

Ett målmedvetet strategiskt arbete har över tid stärkt Byggebos ekonomi. Årets resultat landar på 6,5 miljoner kronor efter finansnetto. Ett resultat som vida överskrider ägarens, Oskarshamns kommuns, avkastningskrav. Tack vare den starka ekonomiska ställningen kan företaget fortsätta att utveckla det problemfria boendet, Bästa Boendet.

Byggebos lyckosamma ekonomifilosofi har inneburit att företaget i snabb takt har sänkt den totala kostnadsbilden, säger vd Benoni Ingelsjö.

Av den anledningen har företaget haft möjlighet att investera drygt en halv miljard kronor i förebyggande och fastighetsbevarande underhåll. Det har genererat i högre lägenhetsstandard och extremt minskade reparationskostnader. Ytterligare en viktig effekt av den goda ekonomin är att Byggebo under sju år i rad har presenterat landets lägsta hyreshöjningar. Och det har naturligtvis har gett eko i hela branschen!

Som kommunens ledande samhällsutvecklare har Byggebo under året intensifierat klimatarbetet. Bland annat genom utbyte av värmekulvertar och investeringar i ny energieffektiv teknik i Kristinebergsområdet. En investering på i runda tal 20 miljoner kronor. Till detta ska läggas omställning av fordons- och maskinpark till fossilfria drivmedel. Dessutom har Byggebos digitaliseringsarbete gått in i en intensiv fas där flera intressanta tekniker har sjösatts för kommunikation och styrning av fastighetsbeståndet. Byggebo mäter för att veta, analysera och förbättra. Först med rätt underlag kan rätt beslut tas.

Ytterligare en faktor som bidragit till årets fina resultat och bolagets fortsatta utveckling är arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten. Byggebo är sedan 2010 trippelcertifierat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det senare har företaget utvecklat till ISO 45001. Därmed omfattas samtliga områden av ISO-standard. Under hösten 2020 genomfördes en ny revision med mycket bra resultat. Revisorerna hittade inte en enda avvikelse. Den positiva revisionen är en avgörande faktor som ger Byggebo hög konkurrenskraft, nöjda hyresgäster och långsiktigt stabil ekonomi.

Byggebo har verkat 70 år i samhällsnyttans tjänst. Ett arbete som har intensifierat under det senaste decenniet och särskilt under det gångna jubileumsåret året. Byggebos roll som kommunens ledande samhällsutvecklare har visat sig vara oerhört betydelsefull.

Byggebo jobbar intensivt vidare för att skapa ett problemfritt och tryggt boende för våra hyresgäster, understryker vd Benoni Ingelsjö.

 

Läs årsredovisningen för 2020