Rättvis prissättning av beståndets P-platser

Med start den första januari 2021 korrigeras priset för alla förhyrda parkeringsplatser i hela Byggebos fastighetsbestånd. Något som bland annat innebär att det kostar lika mycket att hyra en carport i Kristineberg som på Ekvägen.

Under hösten har Byggebo gjort en översyn av priserna på alla förhyrda parkeringsplatser i företagets olika bostadsområden.

– Anledningen är att vi vill ha till stånd en rättvis prisbild, säger Marcus Kroner, chef för den yttre förvaltningen. En förhyrd parkeringsplats ska kosta lika mycket, oavsett i vilket bostadsområde den är belägen

Den nya prissättningen blir som följer:

Öppen plats (inklusive husvagnplats): 200 kronor per månad
Carport: 300 kronor per månad
Gemensamt garage: 400 kronor per månad
Garage med egen port: 450 kronor per månad
MC-platser i garage: 200 kronor per månad
Motorvärmare på plats: 100 kronor per månad

Förhyrd plats som inte hyrs av Byggebos hyresgäst: Moms tillkommer med 25 procent.

Nyordningen gäller från 2021-01-01