Med beröm godkänt

Med beröm godkänt
Byggebo fick idel lovord i samband med revisionen av företagets ISO-certifieringar under augusti.
– Klart jag är stolt, kommenterar Byggebos vd Benoni Ingelsjö

ISO-certifieringar sker på tre olika områden. ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och ISO 45001 (ersätter OHSAS) för arbetsmiljö. Sammantaget utgör certifieringarna ett kvalitetsledningssystem som stärker ledningsarbete, strategi och leveransförmåga.

 

Kvalitetsledning handlar också om att få nöjda kunder och en kostnadseffektiv verksamhet genom att engagera chefer och medarbetare. ISO 9000-seriens standarder är kraftfulla verktyg i arbetet med att bygga upp, utveckla och förbättra verksamheten oavsett organisationens storlek och verksamhetsinriktning.

Ordning & Reda

Egentligen är det inte så konstigt som det kanske låter. Att bli certifierad inom ISO betyder att det är ordning och reda på företaget. Att saker och ting inte riskerar att hamna mellan stolarna. Och att det pågår ett ständigt förbättringsarbete.

– Än en gång är verksamheten säkerställd. Vid revisionen upptäcktes inga som helst avvikelser. Under de senaste tio åren har företaget utvecklats inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö på ett frapperande bra sätt. Det handlar i princip om en förvandling från ful ankunge till en vacker svan, säger Ingelsjö .

Fint beröm

Något som understryks i revisionsberättelsen.

”Ett fortsatt bra arbete med den operativa verksamheten – med stor vilja att förbättra och detta med stort kundfokus”.

”Omfattande arbete för att förbättra hyresgästens upplevelse genom ett strukturerat arbetssätt.”

Hög uthyrningsgrad, en ekonomi i balans och omfattande fastighetsbevarande underhåll är positiva effekter av kvalitetsarbetet. En stark ambition att minska miljöpåverkan, bland annat genom eldrivna arbetsfordon och snålspolande toaletter, innebär att ISO 14001 infrias. Och säkerställandet av en bra arbetsmiljö, rätt utrustning och en effektiv friskvård innebär att kraven från ISO 45001 uppfylls.

Fakta

ISO

ISO är en gemensam organisation för nationella standardiseringsorganisationer i 162 länder. Huvudkontoret ligger i Geneve. ISO:s uppgift är att utarbeta standarder för näringslivet för att underlätta utveckling och tillverkning av produkter och tjänster med syftet att underlätta handel av dessa.