O-ringen kommer till Oskarshamn!

O-ringen är världens största orienteringstävling och anordnas vecka 30 i Oskarshamn. Cirka 10 000 tävlande samt deras familjer kommer på besök och behöver bostäder. För att hyra ut din lägenhet i andrahand krävs godkännande från hyresvärden. Byggebo kommer inte att godkänna andrahandsuthyrning av lägenheter under O-ringen.

Enligt Hyreslagen (12 kap. jordabalken 1970:994) är det hårda regler kring andrahandsuthyrning både när det gäller anledning till varför du vill hyra ut i andrahand samt hyresnivå då du inte får ta ut mer i hyra än vad du själv betalar. Som hyresgäst riskerar du att förlora ditt kontrakt om reglerna inte följs. Att hyra ut din lägenhet under en kortare period för exempelvis evenemang anses inte vara en godkänd anledning till att hyra ut i andrahand.

Att vara hemma i sin lägenhet och välja att ha en inneboende, utan att någon hyra tas ut, är godkänt.

Läs mer om O-ringen här.