Kan jag hyra ut min lägenhet under O-ringen?

För att hyra ut din lägenhet i andrahand krävs godkännande från hyresvärden. Byggebo kommer inte att godkänna andrahandsuthyrning av lägenheter under O-ringen.

Enligt Hyreslagen (12 kap. jordabalken 1970:994) är det hårda regler kring andrahandsuthyrning både när det gäller anledning till varför du vill hyra ut i andrahand samt hyresnivå då du inte får ta ut mer i hyra än vad du själv betalar. Som hyresgäst riskerar du att förlora ditt kontrakt om reglerna inte följs. Att hyra ut din lägenhet under en kortare period för exempelvis evenemang anses inte vara en godkänd anledning till att hyra ut i andrahand.