Information om nya hyror 2024

Byggebo och Hyresgästföreningen region Sydost har träffat en överenskommelse om nya hyror för 2024.

Efter beslut från Hyresmarknadskommittén har parterna enats om att hyrorna höjs 2024-01-01 med 5,7 %. Tillval, förråd och bilplatser uppräknas med 6,0 %. Lägenheter med kallhyra (Trädgårdsgatan 20) samt Gripen kommer att höjas med 2,85 %. Retroaktiv hyra för januari-februari 2024 kommer att läggas på hyresavin för mars.

Ovanstående innebär som exempel att en 2 ROK i Lyckan som kostar 4 831 kr/mån får en hyresökning om ca 275 kr/mån.