Bäst i landet – igen!

0,99 procent eller cirka 45 kronor mer för en normalstor tvåa i bostadsområdet Lyckan. Byggebo fortsätter att leverera, till förtret för många andra fastighetsbolag, landets i särklass lägsta hyreshöjning.

Under flera år har Byggebo presenterat hyreshöjningar som har inneburit marginellt ökade kostnader för hyresgästerna. Därför blev årets hyresförhandling inte särskilt dramatiskt. Bostadsföretaget och Hyresgästföreningen kom snabbt överens om att en höjning på 0,99 procent på hyror, tillval, förråd och bilplatser.

– Vi är glada att ha nått en överenskommelse där vi skapar långsiktig trygghet för våra hyresgäster och samtidigt erbjuder konkurrenskraftiga hyror. Under de senaste åren har vi jobbat hårt med konsolidering av bolaget och genomfört stora satsningar på kvalitet, miljö och förebyggande underhåll. Dessa börjar nu ge önskad effekt och vi kan nu jobba vidare med att förädla beståndet till nytta för alla”, säger Byggebos vd Benoni Ingelsjö.

Lika nöjd är hyresgästföreningens ombudman Kaj Raving. Han tycker att förhandlingarna har gått smidigt och menar att Byggebo ser fördelarna med jämna hyreshöjningar på en rimlig nivå.

Det skapar trygghet för både hyresgäster och bostadsbolag!

Byggebo arbetar aktivt för att hålla ned hyrorna trots ökade kostnader. En av de främsta anledningarna till de låga hyreshöjningarna är att företaget under de senaste åren har investerat cirka 600 miljoner kronor på förebyggande och fastighetsbevarande underhåll. Tesen är att åtgärda fel innan de inträffar. Något som innebär att antalet felanmälningar har minskat drastiskt, något som i sin tur betyder att reparationskostnader hålls på en låg nivå.

Byggebos satsning på förebyggande och fastighetsbevarande underhåll fortsätter. Under 2022 ska ytterligare cirka 50 miljoner kronor investeras.