Parkeringstillstånd ger stort mervärde

Köp ett digitalt parkeringstillstånd för 75 kronor per månad och parkera obegränsad tid på de parkeringsområden som är avgiftsfria och inte är besöksplatser i Kristineberg och övriga beståndet.

Tack vare hyresgästernas engagemang på LiveSteps, Byggebos digitala kundnöjdhetssystem, gör bostadsbolaget ett undantag och undanröjer den så kallade 24-timmarsregeln.

Parkeringssituationen har drastiskt förbättrats under senare tid i Kristineberg. Allt sedan Byggebo, på många hyresgästers begäran, skärpte parkeringsreglerna. Sanningen är att många har missutnyttjat bostadsbolagets liberala parkeringsfilosofi över tid.

Tidigare har skrotbilar, släpkärror, bilar och inte minst ”snyltparkerare” från angränsande villaområden varit ett gissel. Något som har drabbat hyresgästerna negativ.

Sedan skyltningen på parkeringsytorna blev komplett och bevakningsföretaget Aimo kom in i bilden har situationen förbättrats. Hyresgästerna har helt enkelt fått tillgång till flera parkeringsplatser i Kristinebergsområdet.

En traditionell parkeringsskylt med sitt P innebär att ett fordon får stå på en och samma parkeringsplats i 24 timmar. Så är det i hela Sverige.

Undantag

Via Mätsystemet LiveSteps har hyresgästerna fått stor möjlighet att påverka sin boendemiljö. Framförallt om den enskilde hyresgästen ger Byggebo möjlighet att återkoppla, det vill säga att synpunkter och tankar inte är anonyma. Och flera hyresgäster har tagit chansen att påverka. Resonemanget har och är att 24-timmarsregeln är av ondo. ”Får jag parkeringsböter om jag blir sjuk eller åker på semester och inte kan flytta bilen”? Ja, är svaret för allmänna parkeringsområdet med P-skylt. Men Byggebo har nu skapat ett mervärde som kommer att visa sig ovärderlig för hyresgästerna.

Från och med 15/1 2021 har hyresgästerna i Kristineberg möjlighet att köpa ett digitalt tillstånd som gör att de kan parkera obegränsad tid på de ställen där det finns avgiftsfria platser i Byggebos bestånd (gäller ej besöksparkeringarna).

Självkostnad

Tillståndet kostar 75 kronor per månad och är ett självkostnadspris. Det innebär att du som hyresgäst får ett konto hos Aimo Park. Där är det möjligt att logga in och registrera aktuellt registreringsnummer. Det är också möjligt att skifta registreringsnummer hur många gånger som helst. Bilbyten och lånade bilar utgör alltså inget problem.

Har du som hyresgäst en lägenhet på tre rum och kök eller större är det möjligt att köpa två parkeringstillstånd. Ettor och tvåor har bara rätt att köpa ett parkeringstillstånd.

Bilplatserna är endast avsedda för motorfordon. Fordonet får inte vara avställt och belagt med körförbud. Det är inte heller tillåtet att ställa husvagnar, husbilar och släp på parkeringsplatserna.

För den som inte har parkeringstillstånd gäller 24-timmarsregeln precis som vanligt. Det innebär att bilen måste flyttas efter 24 timmar.

Parkeringstillståndet är digitalt vilket innebär att när parkeringsbolaget bevakar bilplatserna via handdatorer. Kontrollen av vilka bilar som har tillstånd eller ej är tämligen okomplicerad.

För att köpa ett digitalt tillstånd ska du kontakta Aimo Park på 0771-96 90 06. I samband med köp måste hyresgästen visa upp sitt hyresavtal. Initialt kan viss väntetid förekomma eftersom intresset för parkeringstillstånden är stort.

Det är Byggebos förhoppning att det aktuella mervärdet ska underlätta för er hyresgäster och att det är ytterligare ett steg mot det problemfria boendet.