Den digitala tvättstugebokningen är åter i bruk

Du når bokningen här

Du loggar in med din lägenhets objektsnummer, t.ex. 021-0101. Du hittar ditt objektsnummer på ditt hyresavtal eller din hyresavi. Lösenordet är RC-numrets 4 sista siffror på din tvätt-tag.