Ändrat arbetssätt ger bättre information

När kommer reservdelarna till min tvättmaskin hem? Och när kan jag börja tvätta som vanligt?

Byggebo rätar nu ut alla frågetecken om och kring felanmälan genom att lansera ett helt nytt arbetssätt.

För att göra den enskilde hyresgästen mer informerad om vilken status en aktuell felanmälan har, ska Byggebo med kontinuitet skicka ut information till den e-postadress som är registrerad på ”Mina sidor”.

Mejlinformationen ska skickas ut i flera olika skeden. Först handlar det om en återkoppling på själva felanmälan. Därefter kommer besked om när felanmälan har börjat att behandlas. Behövs reservdelar får hyresgästen besked om det och hur lång tid innan de kan monteras. Och slutligen skickas ett mejl om att felanmälan är åtgärdad.

Det nya arbetssättet ökar servicegraden ytterligare. Det är helt enkelt ett stort steg mot Bästa Boendet, det problemfria boendet, säger vd Benoni Ingelsjö.

För att det nya arbetssättet snabbt ska bära frukt är det viktigt att du som hyresgäst går in på ”mina sidor” och kontrollerar att dina kontaktuppgifter och då särskilt att e-postadressen är rätt.