Nyproduktion “Ugglan 1”

 

Byggebo bygger igen

Som Oskarshamns ledande samhällsutvecklare är det ett naturligt steg att utveckla bostadsmarknaden i Oskarshamn. Vi ser ett ökat behov av större lägenheter och när den gamla fastigheten Ugglan 1 visade sig ha stort underhållsbehov började vi undersöka möjligheterna för rivning och att bygga nytt. Att renovera fastigheten skulle inte vara hållbart och med rätt taktik kan vi på ett bättre och hållbart sätt bygga nya lägenheter som vi ser det finns behov av. 

Det är mycket i processen som vi arbetar med och fortfarande många beslut som ska tas, därför är all information, alla planer och ritningar fortfarande preliminära utkast som kan komma att justeras med tiden. 

"Bo Lamell" 

Fastighetsmodulen ”Bo Lamell” av JSB är den nya generationens kombohus för Sveriges Allmännytta. Kombohuset är ett standardiserat och flexibelt flerfamiljshus som håller hög standard och välarbetad kvalitet. består av en tung betongstomme med väl utvecklade egenskaper kring brandsökerhet, ljud och energieffektivisering. Modulerna kan byggas fristående eller ihopkopplade och skapar därför oändliga kombinationsmöjligheter. 

Modulen är baserad på långsiktig hållbarhet ur ett förvaltningsperspektiv med minimalt underhåll. Den tunga stommen i miljöklassad betong är värmetrög vilket gör huset hållbart och effektivt ur ett energi- och teknikperspektiv. Fasaden är väl beprövad i just bullerutsatta områden och ger därför en lugn och behaglig innemiljö. Lägenhetsskiljande väggar håller ljudklass B. 

Trapphusen är rymlig och ljusa och medför smidiga in- och uttransporter och tillgängligheten för t.e.x. rullstolsburna blir därmed hög. Samtliga lägenheter är fullt utrustade med vitvaror så som tvättmaskin, torktumlare (kombimaskin i 2 rok) och diskmaskin.

Intresserad?

Du behöver vara registrerad i vår bostadskö om du är intresserad av nybyggnationen på Allévägen. Det är ingen särskild kö till dessa lägenheter utan vi går efter köpoäng som vid alla våra lediga lägenheter. Lägenheterna kommer så småningom publiceras på vår hemsida. Du behöver logga in på ”Mina Sidor” minst en gång per år för att inte avaktiveras i kön och förlora köopängen.

Klicka här för att registrera dig i vår bostadskö.