Nycklar & Utelåsning

När nöden är som störst är hjälpen som närmast. Därför behöver det inte bli någon katastrof om du skulle låsa dig ute eller om nyckeln går förlorad. Under dagtid så ringer du bara din bovärd på 0491-888 88. Kvällar eller helger sker omkoppling till jouren. Om det mot all förmodan inte händer ring: 0491-200 70. Kostnaden för upplåsningen debiteras nästkommande hyra.

Dyrare historia

Lägenhetsdörrarna i vissa av Byggebos fastigheter i beståndet är utrustade med Assa låssystem med serviceläge. Det betyder att hyresgästen måste ställa om cylindern till ”klockan 10-läge” för en reparatör ska kunna ta sig in om ingen är hemma. Står cylindern i ”klockan 12-läge”, som brukligt är, förvärras situationen om nyckeln tappas eller läggs bort. Då måste en låssmed tillkallas för att borra upp cylindern och ersätta den med en ny. Något som innebär en högre kostnad för den drabbade hyresgästen.