Nycklar & utelåsning

Om du låser dig ute, ring 010-35 63 600. Om utelåsningen sker utanför ordinarie arbetstid kommer du automatiskt till vår jour, annars kommer du till din bovärd. Kostnaden för upplåsning kommer vi att debitera dig på nästkommande hyresavi.

I delar av Byggebos bestånd finns låssystem med det så kallade ”serviceläget” eller”10-i-läget” på lås till lägenheter för att Byggebos personal ska kunna komma in och åtgärda fel du anmält. Låssystemet innebär att du som boende styr över när fastighetsskötaren ska kunna komma in och utföra service, utan att någon behöver vara hemma. I säkerhetscylindrarna kan nycklarna tas ut i ett bestämt serviceläge, ”klockan 10-i-läge”, som ger möjlighet för vår personal att öppna lägenheten med fastighetens servicenyckel.