Flytta in

Välkommen till ett boende hos Byggebo! Förhoppningen är att du ska stortrivas i ditt nya hem. Här hittar du råd och tips inför inflyttningen.

När du flyttar ska du alltid göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Skatteverket ser till att din nya adress hamnar hos flertalet myndigheter, företag och andra viktiga samhällsorganisationer. En flyttanmälning är kostnadsfri. Vill du ha eftersändning av annan post kan du beställa den hos Svensk adressändring mot en avgift.

Det är också av vikt att du meddelar din elleverantör om flytten eftersom en slutavläsning måste göras, allt för att du ska slippa att betala elförbrukning efter din avflyttning. Samtidigt bör du anmäla din flytt till leverantörer av internet, telefon och tv-kanaler.

Du får tillträde till den nya bostaden från klockan 12.00 den dag som avtalet börjar gälla. Nycklarna hämtas på Byggebos huvudkontor på Västra Torggatan 12 mellan klockan 12.00-12:30, 13:30-16:00 samma dag. Om avtalet börjar gälla på en helg sker nyckelutlämningen första vardagen efter helgen. Din lägenhet har besiktats efter den tidigare kundens avflyttning. Om allt inte är till belåtenhet, exempelvis att städningen är dåligt utförd, ska du omedelbart ta kontakt med din bovärd.