Ansiktet utåt

Bovärdarna. De är Byggebos ansikte utåt. Deras viktigaste uppgift är att hyresgästerna trivs med sitt boende. Först och främst handlar det om att avhjälpa fel och brister, helst innan de har inträffat. Genom att ha en dialog med de boende kan bovärden minimera många problem. 

Samtliga bovärdar har telefontid mellan klockan 8.00-10.00 varje vardag. Vill du felanmäla eller om du har några frågor utanför denna tid så ringer du vanliga numret till din bovärd men då kommer enbart en utav bovärdarna att vara anträffbar och ta emot ditt samtal. Det går också bra att felanmäla på www.byggebo.se och logga in på ”mina sidor”, välj sedan ”mitt boende”.

Anmäl direkt

När det uppstår ett fel i en lägenhet ska hyresgästen anmäla felet till sin bovärd på 0491-888 88. Vissa enklare fel kan bovärden avhjälpa själv. Vanligast är dock att bovärden lägger in felanmälan i datasystemet och att sedan rätt reparatör får anmälan i sin hand. Vid akuta fel som uppstår utanför kontorstid eller under helger är det även möjligt att felanmäla på telefon  0491-200 70

Adelsmärke

Ett adelsmärke hos bovärdarna är social kompetens vilken är viktig i den dagliga kontakten med hyresgästerna. För dem gäller det att fånga upp signaler, som kan förädla Bästa Boendet ytterligare. De fyra bovärdarna medverkar såväl in- som utflyttningar. Dessutom har de ansvar för besiktningar och viss nyckelhantering.

Nära dig

Som ny hyresgäst får du veta vem som är just din bovärd. Dessutom finns det i varje trappuppgång bild och kontaktuppgifter till ”din” bovärd.


Aida Suskic | Bovärd
0491/888 47
aida.suskic@byggebo.se

Johan André | Bovärd
0491/888 49
johan.andre@byggebo.se

Soili Wigren | Bovärd
0491/888 46
soili.wigren@byggebo.se

Mikael Drott | Bovärd
0491/888 45
mikael.drott@byggebo.se