Teknisk Förvaltning


Mikael Karlsson
Mikael Karlsson

Förvaltare Teknisk förvaltning

0491-888 40

Skicka e-post
Kenth Hermansson
Kenth Hermansson

Fastighetsreparatör

Johan Hultman
Johan Hultman

Fastighetsreparatör

Lukas Hydén
Lukas Hydén

Fastighetsreparatör

Fredrik Karlsson
Fredrik Karlsson

Målare

Morgan Karlsson
Morgan Karlsson

Fastighetsreparatör

Mats Lundh
Mats Lundh

Målare

Christer Svensson
Christer Svensson

Fastighetsreparatör

Staffan Svensson
Staffan Svensson

Fastighetsreparatör

Tom Wennerström
Tom Wennerström

Fastighetsreparatör

Johan Svenzén
Johan Svenzén

Fastighetsreparatör