15 november 2017

Hyrorna för 2018

 Information till hyresgäster

Byggebo och Hyresgästföreningen Sydost har träffat en överenskommelse om nya hyror för 2017 och 2018.

Parterna har vid förhandlingar 2016-11-22 enats om en två-årig överenskommelsen. Hyrorna höjs 2017-01-01 med 0,50 % och 2018-01-01 med 0,50 %.
Tillval, garage, skärmtak, bilplatser samt förråd uppräknas med 0,50 %.

Den genomsnittliga höjningen är 0,50 %.

Ovanstående innebär som exempel att en 2 ROK i Lyckan som kostar 4 480:00 kr/mån 2017 får en hyresökning om ca 22:40 kr/mån 2018-01-01.

Oskarshamn 2017-11-13