Vårda Din lägenhet

Du är skyldig att sköta lägenheten genom att städa och hålla den snygg. Du bör t.ex. frosta av kyl och frys med jämna mellanrum och hålla spis och ugn rena så att smuts inte bränner fast. Har Du uteplats måste även denna skötas på ett tillfredsställande sätt.

Saker som går sönder och som tillhör lägenheten, har du rätt att få lagade. Kontakta oss omgående så att skadan inte förvärras. Vår service omfattar felanmälan och reparationer och vår personal håller dessutom rent och snyggt i trappor, gårdar och andra gemensamma utrymmen.

Du kan måla och tapetsera på egen bekostnad med vårt tillstånd. Det är dock viktigt att det blir snyggt gjort – på ett ”fackmannamässigt” sätt. Det är ej godkänt att måla på befintliga tapeter. Om Ditt arbete inte anses fackmässigt utfört, kan du bli ersättningsskyldig.