Utelåsning

OM

Du låser dig ute/förlorar nyckeln, ring 0491 – 888 88

Om ovanstående sker utanför ordinarie arbetstid kommer Du automatiskt till SOS-alarm, annars kommer Du till Din bovärd.

Kostnaden för upplåsning betalar Du och vi kommer att debitera den på nästkommande hyresavi.

Ovanstående gäller ej där ASSA´s säkerhetslås finns;
Karlsborg, Lyckan, Marieborg, Pilen, Pärlan, Södertorn och Elefanten.