Uppsägning

Uppsägning av lägenhet skall undertecknas av samtliga som bor och är mantalsskrivna på adressen och lever under äktenskapsliknande förhållaande, dvs. make/maka eller sambo. Detta gäller även om denne inte finns upptagen på kontraktet.

Uppsägningstiden räknas från det att vi fått in Din skriftliga uppsägning. Uppsägningsblankett finns här.

Uppsägningstiden räknas innevarande månad plus tre hela kalendermånader.

T. ex om Du säger upp Din lägenhet de 12 februari gäller uppsägningen till och med den 31 maj med uppsägningtid under resterande februari plus tre hela kalendermånader, mars, april och maj.

Dödsbo
Vid uppsägning av dödsbo gäller särskila uppsägningsregler. Uppsägningstiden är en kalendermånad om uppsägningstiden inkommer efter att hyresgästen avlidit. Annars gäller 3 månaders uppsägningstid. Beställ ett dödsfallssintyg och släktutredning på www.skatteverket.se. Där framgår vilka personer som har möjlighet att skriva under en uppsägning av lägenheten.