Skydda Dig och Dina grannar

Ställ inget brännbart i trapphuset
Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger. Trapphuset skall också hållas fritt från sådant som försvårar för personal att hålla rent och snyggt.

Håll vind, källare och garage låsta
Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.

Blockera inte trapphuset
Trapphuset är Din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram. Cyklar och annat obrännbart får bara förvaras där om det inte hindrar framkomligheten.

Stäng in branden!
Brinner det i Din lägenhet – ta Dig ut och stäng lägenhetsdörren efter Dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!
Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i Din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper Dig ut.