Överlåtelse, byten uthyrning i andra hand

Vill Du byta lägenhet med någon annan hyresgäst går det bra under förutsättning att vi godkänner den nya hyresgästen. Du kan enligt hyreslagen hyra ut lägenheten i andra hand med vårt tillstånd. Det kan gälla arbete eller studier på annan ort.
Kontakta oss alltid för besked om vad som gäller i det enskilda fallet. Ansvarsfrågorna kan vara svåra.