3-dagars garantin

3-dagars garanti för felanmälan (arbetsdagar)

  • Felanmälan skall göras till Din bovärd.
  • Vid mottagandet av felanmälan ska en dataregistrering omgående göras med uppgift om namn, adress, lägenhetsnummer, felets art, tid och dag.
  • Begreppet 3-dagars garanti innebär att tiden räknas från den tidpunkt felanmälan gjorts och registrerats. 3-dagars garantin räknas under ordinarie arbetstid samt att vi har tillgång till lägenheten med huvud-/servicenyckel. Registreringen kan följas i ett speciellt datorprogram.
  • Kan inte felet avhjälpas på grund av att exempelvis en försenad reservdelsleverans ska Byggebo meddela detta till den kund som har anmält felet. Byggebo ska också informera samtliga hyresgäster som påverkas av det anmälda felet, genom anslag i trapphuset.
  • Vid felanmälan som görs under helger eller andra arbetsfria dagar räknas tiden från 07:00 närmaste arbetsdag. Vid brådskande fall anlitas naturligtvis beredskapstjänsten.
  • Är ingen hemma i aktuell lägenhet lämnas alltid ett servicemeddelande.