När skall hyran betalas?

Enligt hyreslagen skall hyran betalas i förskott, senast sista vardagen i månaden innan. (Det innebär att hyran för t.ex. april ska vara betald senast den sista vardagen i mars.)

Det stora flertalet av våra kunder betalar också hyran i rätt tid, men tyvärr inte alla. Med våra rutiner som beskrivs i kravverksamhet hoppas vi komma tillrätta med de hyresförluster som varje månad drabbar Byggebo.