Nycklar

Samtliga nycklar – som Du kvitterar ut i samband med inflyttning, eller efter beställning, skall återlämnas i samband med avflyttning. Om någon av de nycklar Du kvitterat ut har förkommit måste vi stifta om låscylindern. Detta gör vi för att den som flyttar in efter Dig skall vara säker på att någon obehörig ej har nyckel till lägenheten.

Kostnaden för omstiftning av cylindern debiterar vi Dig.

Låssystem K10

OBS! Gäller Karsborg, Lyckan, Marieborg, Pilen, Pärlan, Elefanten och Södertorn

Låssystemet innebär att den boende själv bestämmer när fastighetsskötaren skall kunna komma in och utföra service, utan att någon behöver vara hemma. I säkerhetscylindrarna kan nycklarna tas ut i ett bestämt serviceläge, ”klockan 10”, som ger möjlighet att öppna lägenheten med fastighetens servicenyckel.