Hemförsäkring

Hemförsäkringen innehåller skydd för allt Du har där hemma och alla personer som Du delar bostad med.

Hemförsäkringen hjälper Dig med ersättning om oturen är framme. Har Du ingen hemförsäkring får Du lov att stå för alla kostnader själv.

När olyckan varit framme möter vi ofta hyresgäster utan försäkring som fått en obehaglig överraskning. Du kan drabbas hårt ekonomiskt – även om Du själv inte är vållande till skadan i Ditt hem eller din trappuppgång.

Du som skaffat lägenhet, glöm ej att ta en hemförsäkring för Din egen skull.

Var rädd om Dig och Din familj!