Visa hänsyn mot Dina grannar

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att i ett flerfamiljshus har Du grannar runt omkring Dig. Till exempel är rökning inte tillåten i gemensamma utrymmen.

Störningar som hög musik, höga skrik och liknande är ganska onödiga. Detta är extra angeläget sent på kvällen. Skall Du ha en större fest med många besökare, är det klokt att meddela grannarna i förväg.

Du ansvarar även för familjemedlemmar och gästers handlande. Den som stör sina grannar och inte rättar sig efter tillsägelser, riskerar att bli uppsagd från lägenheten. Är störningarna ”allvarliga” kan man bli uppsagd genast.

Blir Du störd ring 888 88. Under ordinarie arbetstid får du kontakt med Din bovärd, övrig tid blir Du kopplad till vår jour. Det är mycket viktigt att vi får vetskap om eventuella störningar så att vi har möjlighet att agera.