Att bo i en hyresrätt har många fördelar

Du behöver inte binda pengar i Ditt boende och Du slipper risken att inte få tillbaka satsade pengar när Du vill flytta. Du är dessutom fri att flytta när Du vill – efter tre månaders uppsägning, (se hyreslagen). Vi vill att Du skall känna till vad Du kan förvänta Dig av oss som hyresvärd och vad vi i vår tur kan kräva av Dig som hyresgäst. Om Du känner till dessa regler och handlar efter dem – då blir boendet trivsamt för alla.