15 juni 2017

Byggebo går i bräschen för bostadsbyggandet i Oskarshamn

 (Idéskisser Lejonet 13)

Byggebo bygger 7 nya lägenheter i Oskarshamns absoluta centrumkärna. Lägenheterna är i varierande storlekar, 1 – 4 rum och kök, och kommer att stå klara redan under innevarande år. Det här är en fortsättning av att tillvarata tidigare outnyttjade utrymmen för att tillskapa nya lägenheter.

Det här är en viktig del av stadsutvecklingen som förbättrar den besvärliga bostadssituationen. Byggebo tar ett stort ansvar för att snabbt och effektivt planera och skapa nya attraktiva bostäder i eftertraktade lägen med hög standard och bra kvalitet.

De senaste årens effektiviseringar och målmedvetna arbete med förebyggande underhåll har möjliggjort dessa välbehövliga satsningar.
Byggebo:s ekonomi har successivt förbättrats och för årets första fyra månader redovisas en vinst om drygt 5 MSEK.

Byggebo:s vd Benoni Ingelsjö ser med stolthet tillbaka på det arbete som gjorts och konstaterar med glädje att vi som Allmännytta gör stor skillnad för Oskarshamns utveckling.

Delårsrapport_20170430_underskrifter