När våra hyresgäster är mycket nöjda är vi också nöjda

” Vi vill ha nöjda hyresgäster. Dina svar är viktiga fyll i enkäten när Du får den med posten."

35% Ger oss
bästa betyg